Najdi Články Tabule Videotéka Wiki Fórum Seznamka Bazar Více

Jméno:
Heslo:
Registrace
... váš a vámi tvořený regionální portál
... váš prostor pro občanskou žurnalistiku, výměnu informací, řešení lokálních veřejných problémů, setkání a seznamování

Únik nafty do řeky Berounky

16.04.2010  12:42
Článek (region)
Berounsko
HZS Středočeského kraje (Cadecron)

12.4.2010 - Jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun společně s jednotkou SDH obce Chyňava zasahovala u úniku nafty do řeky Berounky z plochy autobusového nádraží v Berouně.

Po příjezdu jednotky na místo zásahu na Václavském náměstí v Berouně bylo průzkumem zjištěno, že na pozemní komunikaci autobusového nádraží došlo k úniku blíže nedefinovatelného množství nafty. Uniklá nebezpečná látka byla deštěm smývána do řeky Berounky. Jako prvotní opatření bylo provedeno ohrazení kanálové vpusti a posyp uniklé nafty hydrofobním sorbentem. Dále byly v blízkosti autobusového nádraží instalovány dvě norné stěny ze sorpčních hadů.

Místo zásahu bylo rozděleno na dva úseky – 1. úsek u autobusového nádraží a 2. úsek pod dálničním mostem, zde ve vzdálenosti cca 700 m od místa úniku byla instalována hřebenová norná stěna, na které byla uniklá nafta zachycena a pomocí sorbentu jímána do sběrných nádob. Pro monitoring ropných látek na vodní hladině byla ve 2. úseku využita termovizní kamera a průzkum ze člunu. Osvětlení místa zásahu bylo prováděno osvětlovacím balónem a osvětlovacími stožáry z vozidel CAS.

K posouzení situace byli na místo zásahu povoláni zástupci berounského odboru životního prostředí, Vodovodů a kanalizací Beroun a Povodí Vltavy – závod Berounka. Celkem bylo během tříhodinového zásahu hasiči nasbíráno cca 300 litrů znečištěného sorbentu.

V ranních hodinách dne 13. dubna 2010 byla společně se zástupci berounského odboru životního prostředí a Povodí Vltavy-závod Berounka provedena kontrola účinnosti filtrace v kanálovém výstupu a výměna sorpčních hadů.

mjr. Ing. Tomáš Hradil
ÚO Beroun


Fotogalerie (15 souborů)
1

Komentáře k článku (0) >>

Zpět  <<>>  Na přehled článků


Reklama
autoškola Bohouš


Berounský region
 

Počasí
Technický správce a provozovatel Cadecron, © 2009 Cadecron
Seznam použitých materiálů od jiných autorů
Možnosti inzerce a kontakt